Cafe Ursula Piritta

Helsinki 2010

Alkuperin vuonna 1977 valmistunut Irmeli ja Markus Visannin suunnittelema kesäkahvila Cafe Piritta sijaitsee Helsingissä Tokoinrannan puistossa. Vanha kahvila oli kaksiosainen, osien välinen sisäpiha toimi terassialueena. Toiminta vanhassa Pirittassa päättyi kesän 2005 jälkeen ja rakennus jäi tyhjilleen, rapistui ja koki laajoja vaurioita muun muassa palaessaan kahteen otteeseen.

Uuden Cafe Pirittan suunnittelu aloitettiin vuonna 2008. Vanhan rakennuksen huonosta kunnosta johtuen kahvila suunniteltiin käytännössä katsoen uudestaan. Suunnittelutyö tehtiin huomioiden tilaajan toiveet, kahvila- ja ravintolatoiminnan nykyaikaiset vaatimukset, alueen ympäristö ja infrastruktuuri, rakennuksen historia ja rakennusvalvonnan luville asettamat ehdot. Ravintolatoiminta muutettiin ympärivuotiseksi, mikä osaltaan lisäsi rakenteiden ja teknisten tilojen vaatimuksia. Keittiö-, tekniset- ja WC-tilat sijoitettiin reuna-alueille ja katettu keskialue jätettiin vapaaksi lasiseinin ympäröidyksi yleisöpalvelutilaksi, joka jatkuu ulkoterassille.

Uuden Cafe Pirittan arkkitehtina toimi Veli-Markku Kukkanen, arkkitehtitoimisto CJN Oy. Arkkitehtonisesti tärkeää rakennuksessa on sen keskialueen läpinäkyvyys ja keveys, jota kunnioitettiin myös sisustusarkkitehtuurissa. Suuret lasipinnat ja tilan avaruus, sekä Cafe Pirittan ravintolakonseptin sisältämä, tyyliltään vaihteleva musiikki- ja esiintyjätarjonta asettivat erityiset vaatimukset tilan akustoinnille. Salin yllä leijuva Prisma-katto on akustointiratkaisuista näkyvin elementti.

Suunnittelussa pyrittiin keskittymään tilan toiminnallisuuden ja tilaajan toimintakonseptin kannalta ajallisesti kestäviin ratkaisuihin niin valaistuksessa, pintamateriaalien helppoudessa ja ajattomuudessa kuin tilan akustiikassakin. Uudesta Cafe Pirittasta suunniteltiin helposti lähestyttävä, monikäyttöinen ja elämyksellinen kahvilaravintola, joka ei kategorisoisi asiakaskuntaansa. Sisustuksessa pyrittiin luontevalla tavalla ilmentämään nykyaikaisissa puitteissa myös tilan ja rakennuksen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä.

www.ursula.fi/piritta

Kuvat: Patrik Rastenberger

Takaisin Ravintolat ja kahvilat